preloder

Prosolutions
Regulamin

Bazy wiedzy oraz newslettera

Regulamin rejestracji na stronie oraz usługi newslettera

 1. Usługę Bazy Wiedzy oraz Newslettera świadczy firma Prosolutions Majewscy Sp. J. (dalej Prosolutions) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. Numer KRS: 272366. Strona www: prosolutions.pl. Kontakt: info@prosolutions.pl.

 2. Baza Wiedzy to baza artykułów branżowych obejmujących tematykę druku 3D takich jak artykuły naukowe (badania), case study i inne.

 3. Usługa Newslettera to wiadomość przesyłana na adres email podany przy rejestracji zawierająca tylko i wyłącznie treści branżowe obejmujące nowe produkty i usługi oferowane przez firmę Prosolutions oraz powiadomienia o nowych artykułach w Bazie Wiedzy.

 4. Usługi są świadczone nieodpłatnie.

 5. Rejestracja na stronie oznacza zgodę na kontakt bezpośredni ze strony działu handlowego firmy Prosolutions.

 6. Usługi są świadczone na rzecz osób, które zarejestrują się na stronie prosolutions.pl. Wysłanie formularza rejestracyjnego jest ostatecznym potwierdzeniem chęci przystąpienia do usługi Bazwy Wiedzy oraz Newslettera.

 7. Korzystanie z usługi jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. Posiadanei przez Użytkownika aktywnego adresu email (adresu poczty elektronicznej.

  2. Posiadanie przez Użytkownika właściwego oprogramowania do korzystania z poczty elektronicznej

 8. Reklamacje dotyczące usługi prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: info@prosolutions.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres email z którego została wysłana wiadomość przez Użytkownika.

 9. Użytkownik może zrezygnować z Usług w każdym czasie poprzez:

  1. Informację drogą mailową na adres email info@prosolutions.pl z prośbą o usunięcie konta użytkownika w serwisie prosolutions.pl. Użytkownik powinien podać informację ze swoim nickiem oraz adresem email na który była dokonana rejestracja.

  2. Samodzielne usunięcie konta z poziomu panelu użytkownika na stronie prosolutions.pl

  3. Możliwa jest także rezygnacja jedynie z newslettera. W tym celu należy napisać maila na adres email info@prosolutions.pl z informacją o nicku, adresie email, który został użyty podczas rejestracji oraz informacją o chęci rezygnacji jedynie z Newslettera bez utraty dostępu do bazy wiedzy. Nie ma natomiast możliwości rezygnacji tylko z kontaktu bezpośredniego działu handlowego firmy Prosolutions – w tym celu należy zupełnie usunąć swoje konto stosując się do punktów 9.1 lub 9.2.

 10. Prosolutions może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usług z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu zaplanowanego zakończenia tych Usług, wobec wszystkich Użytkowników korzystających z Usług.

Dane osobowe

 1. Prosolutions jest administratorem Twoich danych osobowych, podanych w związku z zapisaniem się do Bazy Wiedzy oraz Newslettera (dalej: Twoje Dane).

 2. Twoje Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do wysyłki Newslettera oraz do kontaktu bezpośredniego ze strony działu handlowego firmy Prosolutions. Twoje Dane nie będą sprzedawane ani przekazywane dalej.

 3. W dowolnej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. W tym celu powinieneś usunąć swoje konto w naszym serwisie.

 4. W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem Twoich Danych możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres email: lukasz.majewski@prosolutions.pl. Twoje dane będą przetwarzane do czasu usunięcia konta na naszym serwisie www.

 5. Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia ich do innego administratora.

 6. Masz prawo wnieść skargę do organu właściwego ze względu na ochronę danych osobowych.

 7. Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Ich nie podanie uniemożliwia wysyłkę Newslettera oraz dostęp do Bazy Wiedzy jednak nie blokuje dostępu do strony www prosolutions.pl w tym także do aktualności.

 8. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych stanowi Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych przyjęte dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Parlament Europejski i Radę UE 2016/679 (RODO): 1) art. 6 ust. 1 pkt b RODO – czyli wykonanie przez nas zamówionej przez Ciebie Usługi, 2) art. 6 ust. 1 pkt f RODO – czyli nasz uzasadniony interes, który polega na przetwarzaniu przez nas Twoich danych, w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Kontakt Skontaktuj się z nami