preloder

Oferta Trade In na drukarki Stratasys!

zamknij okienko

Serwis

Profesjonalny serwis drukarek 3D
Stratasys i Xact Metal

Drukarki 3D, szczególnie te przemysłowe, to bardzo skomplikowane urządzenia. Pomimo najwyższych standardów produkcji i szeroko zakrojonych testów jakości, czasami zdarzają się nieprzewidziane usterki. Jak każde urządzenie mechaniczne, drukarki posiadają także części eksploatacyjne, które raz na jakiś czas trzeba wymienić aby zachować sprawność urządzenia.

Firma PROSOLUTIONS od 2005 roku zajmuje się nie tylko sprzedażą, ale także serwisem profesjonalnych systemów do druku 3D. Dbamy o wszystkie urządzenia z naszej oferty – drukarki 3D Stratasys (FDM oraz PolyJet) oraz Xact Metal (PBF – druk z metalu).

Oferujemy profesjonalne usługi serwisowe oraz konserwacyjne Państwa urządzeń. Znamy się na tym, co robimy i gwarantujemy najwyższą jakość obsługi. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz naprawy, konserwacji, kalibracji czy aktualizacji oprogramowania, możesz na nas liczyć. Zapewniamy szybką i sprawną realizację zleceń, atrakcyjne ceny i pełną satysfakcję klienta. Skontaktuj się z nami już dziś i przekonaj się, jak możemy pomóc Ci w utrzymaniu Twojego urządzenia w doskonałym stanie!

Serwis gwarancyjny

Jesteśmy autoryzowanym serwisem gwarancyjnym firm Stratasys oraz Xact Metal w Polsce. Pracujemy tylko i wyłącznie na oryginalnych częściach dostarczanych przez producentów naszych drukarek.

Opieka serwisowa

Jeśli planują Państwo intensywnie korzystać z Waszego urządzenia i nie martwić się o usterki i przestoje, oferujemy wygodne pakiety serwisowe. W zależności od wybranego pakietu, mogą Państwo skorzystać z przyspieszonego wsparcia i bezpłatnych napraw a nawet (w wyższych opcjach) całkowicie bezpłatnego serwisu urządzenia – łącznie z częściami zamiennymi.

Naprawy pogwarancyjne

Gwarancja się skończyła i nie mają Państwo pakietu serwisowego? Nic nie szkodzi. Przeprowadzamy także naprawy pogwarancyjne, jeśli tylko urządzenie nadal jest wspierane przed producenta. Pilnujemy tej zasady z jednego powodu – tylko dostęp do oryginalnych części zamiennych gwarantuje skuteczną i pewną naprawę.

Formularz zgłoszeniowy Utwórz zgłoszenie serwisowe

Rozwiń regulamin

Regulamin usługi napraw pogwarancyjnych systemów druku 3D

§ 1

Informacje ogólne

Firma Prosolutions Majewscy Sp. J. ( zwana dalej „serwis” świadczy usługi napraw pogwarancyjnych
( zwaną dalej jako „usługa naprawy” ) tylko dla maszyn producentów Stratasys oraz Xact Metal.

Firma lub osoba ( zwana dalej „klient” ) celem zlecenia usługi naprawy, powinna przesłać zgłoszenie serwisowe drogą e-mail na adres serwis@prosolutions.pl lub poprzez formularz na stronie internetowej prosolutions.pl/serwis…

Zgłoszenie serwisowe powinno zawierać dane identyfikujące klienta, model i numer seryjny maszyny oraz szczegółowy opis usterki najlepiej z ilustrującymi zdjęciami i logiem/dziennikiem systemowym maszyny.
Przesłanie zgłoszenia serwisowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2

Zakres i cena wykonywanych usług

Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, serwis przygotuje wstępną wycenę usługi. Serwis świadczy usługi w siedzibie klienta, w miejscu instalacji maszyny. Wstępna wycena usługi obejmuje ekspertyzę, koszt dojazdu do klienta, robocizny oraz części zamiennych. Kwota wyceny może ulec zmianie w przypadku gdy w trakcie naprawy ujawnione zostaną problemy czy usterki, które nie były opisane w zgłoszeniu serwisowym.
Serwis przystępuje do wykonania usługi dopiero po pisemnej/e-mailowej akceptacji wyceny przez klienta.

Gdy klient zaakceptuje wycenę usługi, serwis zastrzega sobie prawo do pobrania 50% jej kwoty w formie zaliczki. Po otrzymaniu zaliczki serwis zamawia części zamienne niezbędne do wykonania usługi naprawy oraz umawia z klientem termin wizyty serwisowej.

Serwis ma prawo powierzyć wykonanie usługi stronie trzeciej.

Po wykonaniu usługi naprawy serwis wystawia klientowi fakturę VAT, na podstawie której klient dokonuje płatności.

§ 3

Gwarancja i reklamacje

Serwis udziela klientowi gwarancji na wymienione części zamienne oraz pracę w ramach wykonanej usługi naprawy na okres 90 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Klient zobowiązany jest zgłosić serwisowi reklamację w formie pisemnej/e-mailowej dotyczącą wykonanej usługi naprawy w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty wystąpienia wady.
Serwis przedstawi klientowi swoje stanowisko w sprawie zgłoszonej reklamacji w ustawowym terminie.

§ 4

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 679/2016 zwane RODO Administratorem danych osobowych jest Prosolutions Majewscy Sp.J. zarejestrowana w Otwocku przy ul. Andrzeja Sołtana 7 (dalej jako „Prosolutions”).
Cel przetwarzania danych: realizacja złożonej reklamacji lub zlecenia usługi naprawy.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust.1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Prawnie uzasadnione interesy administratora: korespondencja bieżąca ze Zleceniodawcą.

Odbiorcy danych osobowych to pracownicy firmy Prosolutions w zakresie niezbędnym do wykonania usługi oraz organy publiczne – na ich żądanie.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres na jaki zobowiązuje nas ustawa o rachunkowości.

Prosolutions wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym lukasz.majewski@prosolutions.pl

Odbiorcą danych osobowych będą: nazwa.pl, banki, system Egito CRM, kurier DPD, Poczta Polska S.A.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;

Obowiązuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy klient uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących klienta narusza przepisy.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania będzie niemożliwość realizacji umowy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 13

Postanowienia końcowe.

1. Prawa i obowiązki stron wynikające z treści niniejszego Regulaminu, podlegają prawu polskiemu.

2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy firmą Prosolutions a klientem będą rozstrzygane przez

sądy, których właściwość miejscową określają przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zawiadomienia i inne informacje wymagane przez niniejszy Regulamin, będą

dokonywane pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Swobodny dostęp do niniejszego Regulaminu mają wszystkie zaineresowane osoby, pod

adresem internetowym: https://prosolutions.pl/……

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie wymienione na

wstępie przepisy prawa polskiego.

6. Treść regulaminu podlega ochronie prawa własności intelektualnej (Ustawa z dnia 04-02-1994,

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jed. Tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).

Wszelkie nieuprawnione powielanie lub wykorzystanie jakiejkolwiek części

treści regulaminu jest zabronione bez zgody właściciela praw.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12-09-2023 r.