Stratasys opublikowało swój pierwszy raport ESG

Wczoraj (27 kwietnia 2022 r.) Stratasys opublikowało swój pierwszy raport ESG & Sustainability (ESG – Environmental, Social and Govermance). Jest to krok milowy w dążeniu do tzw. zrównoważonego rozwoju.

Yoav Zeif, za pośrednictwem strony Stratasys powiedział

Nowa globalna gospodarka wymaga od firm dostosowania się i przezwyciężenia nieoczekiwanych wyzwań, przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania w ochronę środowiska.

Yoav Zeif – CEO Stratasys

Raport opublikowany przez Stratasys traktuje o strategii firmy obejmującej działania na rzecz klimatu, społeczeństwa i tzw. Mindful Manufacturing. Przedstawia założenia zrównoważonego rozwoju stawiającego na pierwszym miejscu człowieka. Omawia rolę w kreowaniu lepszego jutra m.in. poprzez działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji.

Piękne słowa zawarte zarówno w wypowiedziach pracowników i zarządu firmy jak i w samym raporcie niektórzy mogą potraktować jako obietnice bez pokrycia, działanie “pod publikę” i budowanie PRu. Jednak… Rozpatrując sprawę nieco bardziej obiektywnie, nie sposób nie stwierdzić, że druk 3D może i powinien odegrać bardzo istotną rolę w budowaniu lepszego jutra poprzez modernizację tradycyjnej produkcji i uczynienie jej bardziej ekonomiczną i ekologiczną.

Przed producentami niemal wszystkich branż stoją coraz to większe wyzwania dotyczące utrzymania ruchu, łańcucha dostaw, wymagań energetycznych i zmniejszania śladu węglowego. Każde działanie i każda technologia ułatwiająca sprostanie tym wymaganiom jest na wagę złota.

Cały czas rośnie świadomość potencjału wytwarzania przyrostowego w osiąganiu celów środowiskowych poprzez zmniejszenie zużycia energii i generowania odpadów. Porównując druk 3D do tradycyjnych metod wytwarzania takich jak CNC, generowany odpad może być prawie 90% mniejszy przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii elektrycznej – nawet do 50%. Wynika to z charakterystyki budowania przyrostowego, w którym model wytwarzany jest na zasadzie dokładania kolejnych warstw, a nie ich usuwania (jak w przypadku tradycyjnych technik), co generuje znaczne ilości odpadów.

Jedna z globalnych firm lotniczych stwierdziła, że zmniejszenie wagi samolotu o zaledwie 0,5 kg przekłada się na oszczędność 53 000 litrów paliwa rocznie. Nic więc dziwnego, że przemysł lotniczy jest jednym z największych odbiorców drukarek 3D i części na nich wytworzonych. Branża lotnicza wykazuje duże zainteresowanie lekkimi elementami polimerowymi, które mają na celu m.in. zmniejszenie wagi samolotu bez uszczerbku na wytrzymałości i niezawodności.

Powyższe informacje, to tylko wierzchołek góry lodowej. Poza pozytywnym wpływem druku 3D wynikającym w lini prostej z jego założeń i charakterystyki, Stratasys działa także na innych polach takich jak wspieranie przedsiębiorczości czy edukacji wśród najmłodszych.

Więcej informacji i szczegółów znajduje się pod poniższymi linkami:
Informacja prasowa Stratasys
Pełny raport w formacie PDF
Krótki klip “3D Printing a better tomorrow”